ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ECDL

Αποτελέσματα Εξετάσεων ECDL 13/03/15

Ονοματεπώνυμο Λογισμικό Ενότητα Αποτ. (%)
Μ. Μαρία Νεκταρία Microsoft Int. Explorer 8 & Outlook 2010 Υπηρεσίες Διαδικτύου 97
Ρ. Βασίλειος Microsoft Int. Explorer 8 & Outlook 2010 Υπηρεσίες Διαδικτύου 89
Σ. Μπεσμίρα Microsoft PowerPoint 2010 Παρουσιάσεις 97
Σ. Άλμπι Microsoft Int. Explorer 8 & Outlook 2010 Υπηρεσίες Διαδικτύου 92
Σ. Μαντόνα Microsoft Excel 2010 Υπολογιστικά Φύλλα 94
Χ. Μάριος Microsoft Int. Explorer 8 & Outlook 2010 Υπηρεσίες Διαδικτύου 97

 

Αποτελέσματα εξετάσεων Παρασκευής 13/03

Read more...

Αποτελέσματα Εξετάσεων ECDL 06/03/15

Ονοματεπώνυμο Λογισμικό Ενότητα Αποτ. (%)
Δ. Ιωάννα Microsoft Int. Explorer 8 & Outlook 2010 Υπηρεσίες Διαδικτύου 81
Κ. Αντώνιος Microsoft Windows 7 Χρήση του Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων 89
Κλ. Αντώνιος Microsoft Excel 2010 Υπολογιστικά Φύλλα 94
Μ. Νεκταρία Microsoft Int. Explorer 8 & Outlook 2010 Υπηρεσίες Διαδικτύου 72
Π. Καθολική Microsoft Word 2010 Επεξεργασία Κειμένου 81
Π. Μιχαέλλα Γεωργία Microsoft PowerPoint 2010 Παρουσιάσεις 100
Σ. Αλεξιόπη Microsoft Access 2010 Βάσεις Δεδομένων 78
Σ. Άλμπι Microsoft Windows 7 Χρήση του Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων 86
Χ. Μάριος Microsoft Excel 2010 Υπολογιστικά Φύλλα 94

 Αποτελέσματα εξετάσεων Παρασκευής 06/03

Read more...

Αποτελέσματα Εξετάσεων ECDL 13/02/15

 

Ονοματεπώνυμο Λογισμικό Ενότητα Αποτέλεσμα
Γ.Αντώνιος Μιχαήλ Microsoft Excel 2010 (EL) Υπ.. Φύλλα 92
Κ. Αντώνιος Microsoft Excel 2010 (EL) Υπ.. Φύλλα 92
Σ.Μαντόνα Microsoft Word 2010 (EL) Επεξ. Κειμένου 78
Χ.Μάριος Microsoft Word 2010 (EL) Επεξ. Κειμένου 97
Ν.Νικόλαος Microsoft Int. Explorer 8 & Outlook 2010 (EL) Υπ. Διαδικτύου 94
Κ.Σπυρίδων Στέφανος Microsoft Excel 2010 (EL) Υπ.. Φύλλα 92
Ε.Βιργινία Microsoft Excel 2010 (EL) Υπ.. Φύλλα 89

 

Αποτελέσματα εξετάσεων Παρασκευής 13/02Read more...

Log in